Kurikulum

Mukadimah

Kurikulum Pusat Asuhan Tunas-Tunas Islam (PASTI) merupakan suatu kurikulum prasekolah ynag dibina khusus khusus untuk pengajian kanak-kanak berumur 5-6 tahun berdasarkan falsafah Pendidikan Negara (FPN), Falsafah Pendidikan Islam (FPI) dan Falsafah Pendidikan PASTI (FPP) yang melibatkan anak-anak PASTI dan guru (mualumah).

Kandungan dan Fungsi Kurikulum PASTI

Kurikulum PASTI adalah megikut susunan kandungan yang diajar secara tersusun dan sistematik bagi memenuhi serta mencapai matlamat Tarbiyyah Islamiyyah. Pada dasarnya kurikulum ini adalah pancaran kosep Insaniyyah dari Manhaj Al-Hayah Al-Rabbani yang berpaksikan Iman, Islam dan Ihsan. Fungsinya ialah bagi mengawal dan memelihara fitrah manusia supaya potensi-potensi rohaniah, aqilah dan jasmaniyah tidak dirosakkan oleh pengaruh alam sekeliling yang merendahkan kualiti iman manusia. Selain itu, kurikulum PASTI juga berfungsi untuk memperkembangkan fitrah serta potensi-potensi kemanusiaan selaras dengan kehendak matlamat Pendidikan Islam.

Rujukan Kurikulum PASTI

Rujukan kurikulum PASTI ialah Al-Quran, Sirah Rasul, Surah Sahabat r.a dan Sejarah Peradaban serta Tamadun Islam. Kesemua rujukan mengutarakan kepentingan kepada pengajaran Tauhid, Fiqh, Akhlaq dan Surah di samping pengajian bahasa-bahasa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia and riadah.

SISTEM PERSEKOLAHAN PASTI

BIDANG PENGAJIAN
UNSUR TARBIYAH BIDANG ILMU KOMPONEN MATAPELAJARAN
Penekanan 5 unsur Tarbiyah :
1. Tarbiyah Imaniyyah (Aqidah)
2. Tarbiyah Ruhiyyah (Ruh)
3. Tarbiyah Khuluqiah (Akhlak)
4. Tarbiyah Aqliah (Intelek)
5. Tarbiyah Jasadiah (Jasmani)
Merangkumi 4 bidang ilmu :
1. Ilmu Fardhu Ain
2. Ilmu Fardhu Kifayah
3. Ilmu Alat
4. Sumber Ilmu
Merangkumi :
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab
4. Jawi
5. Matematik
6. Sains Sosial & Pembangunan Insan
7. Al Quran
8. Peribadi Muslim
9. Pra Penulisan
10. Pengenalan Asas Komputer

SISTEM PERSEKOLAHAN

Umur : PASTI menerima kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan 6 tahun.
Masa belajar : Mesti mencukupi tiga jam termasuk waktu rehat
Hari Persekolahan : Sama seperti hari persekolahan biasa (Ahad – Khamis / Isnin – Jumaat).

Cuti Am dan Cuti Peristiwa

Cuti am dan cuti kelepasan berdasarkan takwim Kerajaan Pusat dan Negeri. Di samping itu, PASTI berhak mengambil 5 hari Cuti Peristiwa dalam setahun (contohnya cuti sehari selepas Sukan atau Lawatan) dengan dimaklumkan terlebih dahulu kepada ibubapa pelajar.

Pakaian Rasmi

a) Lelaki :

Seluar dan Baju Melayu berwarna hijau muda berserta kopiah hijau-putih dan berlencana

b) Perempuan :

Jubah atau jubah mini berseluar berwarna hijau muda dan berkain tudung putih bulat serta berlencana

Had Maksima bilangan murid

Bilangan murid mestilah tidak melebihi 25 orang bagi seorang guru.

SISTEM PENILAIAN

Peperiksaan akan diadakan 2 kali dalam setahun iaitu :
a) Peperiksaan bagi semester 1 : (Mei atau Jun)
b) Peperiksaan bagi semester 2 : Oktober

Pemarkahan dibuat berdasarkan Ujian Rujukan Kriteria (URK)